Máte otázky? Zavolajte nám!
  • Sputníková 21
  • 821 02 Bratislava

Cenník

0-2 zamestnanci
a obrat do 100 000 €

/max. 20 vystavených faktúr/

od 100 € /mesiac

- Kompletné vedenie účtovníctva
- Evidencia DPH, spracovávanie daňových priznaní DPH
- Spracovanie daňového priznania dani z príjmu právnických osôb
- Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
- Logistika zberu dokladov 1x mesačne


0-5 zamestnancov
a obrat do 130 000 €

od 165 € / mesačne

- Kompletné vedenie účtovníctva
- Evidencia DPH, spracovávanie daňových priznaní DPH
- Spracovanie daňového priznania dani z príjmu právnických osôb
- Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
- Logistika zberu dokladov 1x mesačne


6-10 zamestnancov
a obrat 330 000 €

od 230 € / mesačne

- Kompletné vedenie účtovníctva
- Evidencia DPH, spracovávanie daňových priznaní DPH
- Spracovanie daňového priznania dani z príjmu právnických osôb
- Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
- Logistika zberu dokladov 1x mesačne

Všetky ceny sú bez DPH a sú predbežné.

Konečné ceny sa stanovia individuálne, v závislosti od charakteru a štádia pripravenosti podkladov, rozsahu požadovaných prác a na základe dohody s klientom.